Uvjeti korištenja i odredba

tak iznosi 2 godine, neovisno o jamstvu koje nudi trgovac odnosno distributer proizvoda.

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti  ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku putem niže navedenog obrazca. Proizvod mora biti u orignalnoj ambalaži.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke. Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom na adresu ureda Kreativna poslovna rješenja, Mihanovićeva 40, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom  poslana na e-mail adresu prodaja@vitashop.hr .

Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora Za Kreativna poslovna rješenja d.o.o., Mihanovićeva 40, 10000 Zagreb, prodaja@vitashop.hr,

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum) U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum). __________________________

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).